Verzekeringen

Met verzekeringen kun je risico’s afdekken, maar wat is risico eigenlijk?

Risico is de kans van optreden van een gebeurtenis maal de impact die de gebeurtenis heeft.
Een grote kans hoeft dus nog geen groot risico te betekenen. Als de kans van een gebeurtenis tamelijk groot is maar het nadelige effect ervan heel klein, dan is het risico niet groot.

Het afdekken van een risico begint dus bij het vaststellen van de kans dat een gebeurtenis kan optreden & inschatten wat een impact zo’n gebeurtenis heeft.

De kansen:
De kans dat we ooit een keer overlijden is 100%. Wat echter niet bekend is, is wanneer we overlijden.
Dit betekent dat we rondom leven & dood te maken hebben met een risico van voortijdig overlijden maar ook met een risico van een lang leven.

Nu zijn er allerlei statistieken waaruit we informatie kunnen halen. Die statistieken zijn gebaseerd op grote groepen van onze bevolking. Bijvoorbeeld de gehele bevolking mannen of de gehele bevolking vrouwen, de gehele beroepsbevolking (mannen en/of vrouwen), de gehele bevolking rokers (mannen en/of vrouwen), het aantal inbraken dat in een bepaald postcodegebied voorkomt, enzovoort.

Op basis van deze gegevens kan een goede inschatting gemaakt worden van de kans dat iemand een gebeurtenis zoals:
• overlijden op een bepaalde leeftijd,
• arbeidsongeschikt geraken,
• een inbraak in jouw huis,

zal overkomen. We hebben het dan over grote risico’s: De kans van de gebeurtenis maal de impact is groot.

De impact
Sommige risico’s zijn tastbaar, andere risico’s zijn minder tastbaar maar beide vormen kunnen zeer ingrijpend zijn!

Ter illustratie: de financiële gevolgen van een woningbrand.
Dit is een voorbeeld van een tastbaar risico → we kunnen ons de gevolgen daarvan goed inbeelden. Als deze gebeurtenis zich voordoet, dan heb je mogelijk geen huis meer om in te wonen en misschien wel een grote hypotheekschuld waar geen (onder)pand meer tegenover staat. Het is een risico wat je niet zelf zult willen dragen en daarom zijn er opstal (woonhuis) verzekeringen.

De risico’s die niet of minder tastbaar zijn, horen bij gebeurtenissen waarvan mensen niet goed kunnen vaststellen hoe ingrijpend de gevolgen (de impact) kunnen zijn. Daardoor kunnen de meeste mensen geen goede inschatting van het risico maken.

Risico is immers de kans dat een gebeurtenis zich voordoet maal de impact van de gebeurtenis.
Als je niet goed kunt inschatten hoe ingrijpend een gebeurtenis kan zijn, dan schat je dus ook het risico verkeerd in! Het gevolg kan zijn, dat je risico’s niet (voldoende) afdekt of dat je risico’s afdekt waarvoor geen noodzaak is.

Daarom is het van belang dat er inzicht is in de risico’s die je loopt. Dan is pas vast te stellen welke risico’s zelf gedragen kunnen worden en welke risico’s beter overgedragen kunnen worden.

Om je kennis te laten maken met onze werkwijze geven wij je onderstaand een beknopt overzicht:
Wij beginnen met een intakegesprek bij ons op kantoor waarbij wij alle belangrijke zaken inventariseren, uiteraard met betrekking tot het gebied waarvan je hebt aangegeven behoefte aan te hebben. Deze gegevens worden elektronisch vastgelegd ter inzage voor jou en voor ons.
Wij maken een analyse aan de hand van de stukken die je ons hebt verstrekt en schetsen je een overzicht van de impactvolle risico’s die je loopt. We maken een vergelijking met je huidige verzekeringspakket. Wij lichten toe wat de opties en mogelijkheden zijn en wat ons advies is. Daarna zorgen we ervoor dat de verzekeringspolis met de juiste dekking, premie en voorwaarden (zoals door ons geadviseerd) opgemaakt wordt door de verzekeraar.

Geef een reactie