Financiële planning

Bij de bemiddeling in complexe financiële producten, baseren wij ons op het financieel plan van onze gecertificeerd financieel planner CFP®.
Hiermee waarborgen we de scheiding tussen het advies en de productbemiddeling!!
Een gecertificeerd financieel planner CFP® baseert zijn advies nooit met bepaalde producten in gedachten. Als dit wel het geval zou zijn, dan zou dat kunnen betekenen dat bepaalde producten het advies zouden kunnen beïnvloeden (dat is de omgekeerde wereld).

Het is de taak van de bemiddelaar om de passende financiële producten bij het advies van de financieel planner CFP® te zoeken, de aanvraag van de financiële producten zo op te stellen zoals de financieel planner CFP® deze bedoeld heeft en nadat het financiële product tot stand gekomen is te controleren of de documenten correct zijn opgemaakt.

Als de bemiddelaar vaststelt dat het financiële product niet volledig (kan) voldoen aan het advies van de gecertificeerd financieel planner CFP® of aan de wens van de klant, dan motiveert de bemiddelaar in zijn verslag de redenen van de evt. aanpassing(en) in zijn verslag.

Complexe financiële producten is een term die in de Wet Financieel Toezicht wordt gebruikt voor:

-een combinatie van 2 of meer financiële producten waarvan bij ten minste één product de waarde
afhankelijk is van de ontwikkelingen op de financiële markten (of andere markten)
-recht van deelneming in een beleggingsinstelling
-levensverzekering waaronder ook een uitvaartverzekering in geld
-hypotheek
-beleggingsobject
-spaarrekening eigen woning
-beleggingsrecht eigen woning
-lijfrentespaarrekening
-lijfrentebeleggingsrekening