Pensioenen

Omdat de wetgeving voor pensioenadvies gewijzigd is, zijn er nog maar weinig pensioenadviseurs in Nederland overgebleven.
Veel adviseurs vonden de studiebelasting om te voldoen aan het nieuwe pensioendiploma te zwaar en het behalen van het diploma te kostbaar in relatie tot het aantal pensioenklanten in hun portefeuille en deze adviseurs hebben hun pensioenportefeuille afgestoten. Voor de gewijzigde wetgeving waren er in Nederland ca. 2.500 pensioenadviseurs.
Bij Hummel-Klein beredeneerden wij dat anders!
Wij hielden er rekening mee, dat veel adviseurs ervoor zouden kiezen om het benodigde diploma niet te behalen en dat was voor ons juist de reden om het diploma wel te behalen! Te meer omdat accountants en boekhouders vanuit hun professie ook beperkt worden om over dit onderwerp te adviseren.

Wij kozen er bewust voor om de dienstverlening pensioen aan te blijven bieden, om een partij te kunnen zijn voor werkgevers & DGA’s met een eigen pensioenregeling welke vanwege de kleinschaligheid van hun regeling niet ‘veroordeeld’ willen zijn tot grote/gespecialiseerde pensioenadvieskantoren die prachtige regelingen bedenken tegen een nog ‘prachtiger’ dienstverleningstarief.

Omdat we met onze dienstverlening financiële planning ook plannen maken voor DGA’s, wilden we nadrukkelijk de pensioenadviesdiensten kunnen blijven aanbieden.
Wij behoren nu tot een groep adviseurs die in heel Nederland nog maar zo’n 700 adviseurs groot is en de meeste daarvan zijn werkzaam bij de al eerder genoemde grote/gespecialiseerde pensioenadvieskantoren.
Uiteraard zijn onze tarieven aangepast aan onze wijze van dienstverlening en van een heel andere orde dan de tarieven van de grote/gespecialiseerde pensioenadvieskantoren.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening pensioen, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek.