Dienstverleningsdocumenten

Op deze pagina vindt je onze dienstverleningsdocumenten.
Voor het gebruik hiervan geven we je graag een korte toelichting.

We zijn wettelijk verplicht dienstverleningsdocumenten (DVD) beschikbaar te stellen.
Wij vinden dat deze dienstverleningsdocumenten te algemeen zijn opgesteld.
Omdat we deze documenten inhoudelijk niet kunnen en mogen wijzigen, hebben we ter aanvulling hierop onze eigen dienstverleningsdocumenten bijlagen gemaakt. In deze documenten kunnen we je veel beter uitleggen waar de dienstverlening over gaat, en hoe wij doen wat we doen!

Verder vindt je op deze pagina ook onze algemene voorwaarden en onze dienstenwijzer.

Met al deze documenten krijg je een eerste indruk van ons. Voor een toelichting hierop en om persoonlijk kennis te kunnen maken met ons bieden we je de mogelijkheid voor een oriënterend gesprek. Heb je daar belangstelling voor? Bel dan even voor het maken van een afspraak. Ons telefoonnummer is 0348-475478 (keuze 4) We hopen je snel een keer te ontmoeten.


Onze dienstenwijzer wordt op dit moment aangepast i.v.m. de nieuwe AVG

Algemene Voorwaarden

Bijlage Hypotheekvraag

Bijlage Mediation

Bijlage Risico’s afdekken

Bijlage Vermogensopbouw

DVD hypotheekvraag

DVD Pensioenvraag werkgever

DVD Risico’s afdekken

DVD Vermogen opbouwen