En verder deze week….

1.             Zorgpremie stijgt harder dan regering voorspelt

De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand. Dat is een hogere stijging dan waar het kabinet van uitging.

Op Prinsjesdag zei het kabinet een gemiddelde zorgpremie van zo'n 123 euro per maand te verwachten, een stijging van 5 euro. De verwachting van het kabinet klopt zelden met de daadwerkelijke aanpassing, die wordt door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Zorgverzekeraar DSW komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken.

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 euro per maand voor meerpersoonshuishoudens. Volgens DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging.

2.             Levensverwachting in 2019 toegenomen

De levensverwachting van Nederlanders is in 2019 toegenomen met 4 maanden tot 80,5 jaar voor mannen, en met 3 maanden tot 83,6 jaar voor vrouwen. In die cijfers zijn de sterftecijfers door het coronavirus dus nog niet meegenomen.

COVID-19 kan een effect hebben op de ontwikkeling van de levensverwachting. Afhankelijk van de sterfte in de rest van het jaar zal de levensverwachting in 2020 gelijk blijven of dalen.

De toename van de levensverwachting in 2019 is hoger dan gemiddeld in de zeven jaren daarvoor. Tussen 2012 en 2018 steeg de levensverwachting met gemiddeld 2 maanden voor mannen en 1 maand voor vrouwen. De stijging in 2019 is weer vergelijkbaar met de gemiddelde jaarlijkse toename in de jaren daarvoor, 2002 tot 2012.

De levensverwachting van Nederlandse vrouwen lag in 2018 4 maanden onder het gemiddelde in de EU, die van Nederlandse mannen juist 2 jaar daarboven.

3.             Nederlanders geven in juli weer minder uit

Consumenten hebben in juli 6,2 procent minder besteed dan in juli 2019. Volgens het CBS is die krimp lager dan in de vier voorgaande maanden. Consumenten gaven opnieuw minder uit aan diensten, maar meer aan goederen.

De uitgaven aan diensten waren in juli 14,9 procent lager dan een jaar eerder. Dan gaat het vooral om diensten als een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer. Aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, woondiensten, private lease en koeriersdiensten gaven consumenten meer uit.

Consumenten hebben 9,8 procent meer besteed aan duurzame goederen. Huishoudens kochten vooral meer woninginrichtingsartikelen, elektrische apparatuur en auto’s. Verder hebben consumenten 1,8 procent meer besteed aan voeding en genotmiddelen dan in juli 2019. Aan overige goederen, zoals gas en motorbrandstoffen, hebben ze 3,1 procent meer besteed als een jaar eerder.

4.             NHG-grens stijgt naar 325.000 euro

In 2021 kunnen koopwoningen tot 325.000 euro worden gefinancierd met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Nu ligt die kostengrens nog op 310.000 euro.

Kopers die na 1 januari ook investeren in energiebesparende maatregelen voor hun nieuwe woning kunnen met NHG nog meer lenen: maximaal 344.500 euro. Dat is nu nog 328.600 euro.

Wie een NHG-hypotheek wil afsluiten, betaalt eenmalig een premie. Deze was en blijft 0,7 procent van de koopsom. Wel verandert de NHG in stappen de manier waarop de kostengrens voortaan wordt bepaald. Voorheen werd deze jaarlijks gebaseerd op de gemiddelde huizenprijzen in de maanden juni, juli en augustus. De nieuwe methodiek baseert zich op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden en een correctiefactor van 6 procent. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste stap is op basis van 15 maanden en met een correctiefactor van 2 procent. Door een langere periode als uitgangspunt te nemen, worden eventuele prijsschokken op de woningmarkt gedempt, aldus NHG. Zowel bij sterk stijgende of dalende huizenprijzen blijft de kostengrens redelijk constant.

5.             Mogelijk uitstel nieuw energielabel

Minister Kajsa Ollongren moet het nieuwe en duurdere energielabel voorlopig uitstellen. Dat vindt althans een meerderheid van de Tweede Kamer.

Met het voorgenomen nieuwe energielabel is de huiseigenaar veel duurder uit en niet beter af, vindt Vereniging Eigen Huis (VEH). Nu kunnen huiseigenaren nog eenvoudig online een energielabel aanvragen. Voor het nieuwe energielabel moet een energiedeskundige naar de woning komen om het huis op te meten. Het nieuwe energielabel zal huiseigenaren gemiddeld 190 euro gaan kosten. Het is volgens VEH ook nog niet duidelijk wat de toegevoegde waarde van het nieuwe label is.

6.             Premies autoverzekeringen omlaag

Voor het eerst in jaren zijn de gemiddelde premies voor autoverzekeringen voor alle dekkingen (WA, WA beperkt casco en WA volledig casco) gedaald. Dat meldt Infinance op basis van onderzoek van Autoverzekering.nl.

De WA beperkt casco verzekering gaat aan kop met een daling van 8 procent ten opzichte van 2019. Betaalde je in 2019 480 euro per jaar, dan ben je dit jaar 40 euro goedkoper uit als je een nieuwe verzekering afsluit, aldus de website. De premies van WA- en WA volledig casco-verzekeringen zijn gemiddeld met 2 procent gedaald ten opzichte van 2019.

7.             DNB ziet minder claims bij schadeverzekeraars

Er is in het tweede kwartaal van dit jaar voor 5 procent minder aan claims ingediend bij schadeverzekeraars. Het claimbedrag ging van 2,88 naar 2,74 miljard euro. Er is vooral minder autoschade geclaimd, omdat het verkeer minder druk is door de coronacrisis.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) merken verzekeraars dat er door de corona-maatregelen minder auto wordt gereden. Er waren daardoor minder verkeersongelukken en dus minder schadeclaims. In het laatste kwartaal van 2019 was het bedrag aan WA- en allriskclaims in het verkeer 841 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 is dit met 31 procent gedaald naar 584 miljoen euro.

Claims vanwege arbeidsongeschiktheid (inclusief ziekteverzuim) namen toe in de eerste helft van 2020. In het laatste kwartaal van 2019 bedroeg de totale omvang van de arbeidsongeschiktheidsclaims nog 968 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 is de totale omvang 1,36 miljard euro.