Wekelijkse blog

Iedere vrijdag (nou ja… bijna iedere vrijdag) vindt je hier een artikel, waarmee we je willen informeren en inspireren. Het verschil met de nieuws-items op onze website, is dat deze blogs vooral gericht zijn op gedrag. Ter verduidelijking: gedragingen met betrekking tot geld.

Onze missie, de reden waarom wij iedere dag aan het werk gaan is dat wij ons sterk maken voor een 'financieel onbezorgd leven' voor jou, de mensen in jouw directe omgeving en liefst alle mensen in Nederland. Dat kunnen we grotendeels bereiken door jouw financiële situatie te optimaliseren met inzicht, advies en passende producten, maar dan ontbreekt er nog één belangrijke factor en dat is jouw gedrag met betrekking tot geld (of het gebrek daaraan). In onze persoonlijke dienstverlening hebben we daar in één op één situaties aandacht voor en in onze blogs delen we onze algemene inzichten met iedereen die daar interesse voor heeft.

De blog van deze week:
 
Het wordt tijd om jullie het Dunning-Kruger effect onder de aandacht te brengen.
Dit is een psychologisch verschijnsel, wat optreedt  bij mensen die het ontbreekt aan voldoende vaardigheid en daardoor juist denken dat ze het zelf wel kunnen, zonder in te kunnen zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn.
Het tegenovergestelde is ook waargenomen, mensen die écht bovengemiddeld vaardig zijn, hebben de neiging hun eigen kunnen te onderschatten en zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf.

Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die in 1933 al opmerkte dat de fundamentele oorzaak van de problemen in de wereld ontstaan omdat (ik citeer): “In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid terwijl de slimmeriken één en al twijfel zijn”.

David Dunning en Justin Kruger onderzochten dit verschijnsel en publiceerden hun bevindingen in 1999. De uitkomsten van een aantal studies lieten zien dat bij verschillende vaardigheden zoals begrijpend lezen, besturen van een motorvoertuig, schaken en tennissen “onwetendheid vaker dan kennis tot zelfvertrouwen leidt”.

Er valt hier nog veel meer over te vertellen, maar voor deze blog wil ik het houden bij deze korte samenvatting.

Ik wil dit verschijnsel namelijk wat meer toespitsen op financiën. Want als er één onderwerp is waarop dit verschijnsel op grote schaal van toepassing is, dan is het de incompetentie ten aanzien van geld in combinatie met de overschatting van het eigen kunnen.
Juist in deze tijden waarin veel mensen financiële uitdagingen hebben of gaan krijgen, is het belangrijk om je bewust te zijn van het Dunning-Kruger effect. Een verkeerde beslissing is zo gemaakt, de gevolgen ervan worden alleen niet zo snel opgelost.

Daarom is het belangrijk om je situatie en de oplossing die je daarvoor bedacht hebt te toetsen bij een financieel adviseur die over de benodigde vaardigheden beschikt om jou van een passend advies te voorzien.

Stap over die drempel dat advies geld kost want géén advies kan je kapitalen gaan kosten!! Juist in tijden dat het financieel spannend voor je wordt, is bezuinigen op advieskosten ‘Penny wise but Pound foolish’.