Wekelijkse blog

Iedere vrijdag (nou ja… bijna iedere vrijdag) vindt je hier een artikel, waarmee we je willen informeren en inspireren. Het verschil met de nieuws-items op onze website, is dat deze blogs vooral gericht zijn op gedrag. Ter verduidelijking: gedragingen met betrekking tot geld.

Onze missie, de reden waarom wij iedere dag aan het werk gaan is dat wij ons sterk maken voor een 'financieel onbezorgd leven' voor jou, de mensen in jouw directe omgeving en liefst alle mensen in Nederland. Dat kunnen we grotendeels bereiken door jouw financiële situatie te optimaliseren met inzicht, advies en passende producten, maar dan ontbreekt er nog één belangrijke factor en dat is jouw gedrag met betrekking tot geld (of het gebrek daaraan). In onze persoonlijke dienstverlening hebben we daar in één op één situaties aandacht voor en in onze blogs delen we onze algemene inzichten met iedereen die daar interesse voor heeft.

Deze blog gaat over coaching.

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is om mensen in positieve zin te veranderen.

Om gelijk maar even een misverstand uit de wereld te helpen:

Deze vorm van begeleiding is voor gezonde mensen en gaat uit van veranderingsmogelijkheden die voortkomen uit een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag (1).

Er zijn nog veel te veel mensen die de hulp van een coach afwijzen omdat ze dat zien als een teken van zwakte (alsof ze het niet zelf kunnen oplossen). Het tegenoverstelde is juist waar: succesvolle mensen zoeken de hulp van een coach omdat zij weten dat coaching hen succesvoller maakt!

Want succesvol is niet iets wat je automatisch bent maar wat je kunt worden. En als je eenmaal op dat punt bent gekomen, dan is het geen vanzelfsprekendheid dat je succesvol blijft. Het is een voortgaand proces en vraagt altijd je doorlopende aandacht.

Als je succes wilt hebben op welk gebied in jouw leven dan ook, is het belangrijk dat je je realiseert dat feed-back op je eigen gedrag ervoor zorgt dat jouw blinde vlekken (dingen die je bij jezelf niet ziet) tevoorschijn komen, zodat je jezelf daarop kunt verbeteren.

We hebben allemaal blinde vlekken, we zijn allemaal geconditioneerd door onze ervaringen vanuit het verleden en in ieder van ons schuilen hardnekkige patronen die onze ontwikkeling in de weg staan. Met de hulp van een coach wordt je je daar bewust van en kun je werken aan datgene wat jou vanuit je onder-bewustzijn aanstuurt. Alleen dan krijg je andere resultaten. Om een bekende spreuk aan te halen: Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg!

Een coach helpt je om het anders te gaan doen dan dat je altijd deed waardoor je andere uitkomsten krijgt dan dat je eerder kreeg.

Mensen kunnen veel gelukkiger worden als ze hulp zouden krijgen van een coach. Zeker op financieel gebied is er veel te winnen met coaching. Want er zijn zo veel mensen die steeds maar weer tegen dezelfde financiële problemen aanlopen. En het is geen kwestie van simpelweg meer geld. Dat lost misschien tijdelijk iets op maar uiteindelijk kom je opnieuw dezelfde problemen tegen, omdat er niets veranderd is aan jouw gedrag.

Wat financiële coaching extra belangrijk maakt is de sleutelrol van geld. Hoe je het ook wendt of keert het draait nu eenmaal vaak om geld in onze samenleving. Om die reden is het gebrek aan geld of zorgen om geld van grote invloed op onze gemoedsrust, wat weer van invloed is op ons gevoel van tevredenheid. Anders gezegd als je weer grip krijgt op jouw geld, verbetert jouw humeur en wordt je een tevredener en gelukkiger mens.

Los je alles met geld op? Nee, zeker niet maar omdat gebrek aan geld of zorgen om geld vaak ten grondslag liggen aan allerlei problemen, is financiële coaching indirect een oplossing voor veel meer problemen. Wanneer je jouw issues met geld aanpakt, heeft dat ook een positief effect op de problemen die daar aan gerelateerd zijn.

1) Leni Wildflower & Diane Brennan, The Handbook of Knowledge-Based Coaching: From Theory to Practice, hfdst. 20, 'The Self-Help and Human Potential Movements', Wiley, 2011